# شعر

دسته ی گل

  گلنداما ! بسویم دستـه ای گل                            فرستادی مــــرا پـــروانه کردی   مرا کاشانه چون غمخانه ای بود   تو این غمخانه را ویــرانه کردی   ز ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید

زیبای وحشی

                                           زن: سحر چون می روی در کام امواج        کند تاب مرا هجـــر تــــو تاراج                                                    ماهیگیر: منم یک مرد ماهیگیر ساده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید