پست های ارسال شده در آدر سال 1388

درخت سیب

تو   رو  از خاطرم  برده  تب  تلخ  فراموشی          دارم خو میکنم با این فراموشی و خاموشی                                           چرا  چشم دلم  کوره  عصای ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 61 بازدید