وصیتنامه‌ ‌ حضرت امام خمینی

 

 دوستان عزیز همیشه همراه، سلام 49.gif

توی این پست قسمت های کوتاهی از وصیت نامه ی 23 صفحه ای امام روبراتون نوشتم. امیدوارم خوشتون بیادبا دلی‌ آرام‌ و قلبی‌ مطمئن‌ و روحی‌ شاد و ضمیری‌امیدوار به‌ فضل‌ خدا از خدمت‌ خواهران‌ و برادران‌ مرخص‌، و به‌ سوی‌ جایگاه‌ابدی‌ سفر می‌کنم‌. و به‌ دعای‌ خیر شما احتیاج‌ مبرم‌ دارم‌. و از خدای‌ رحمان‌ ورحیم‌ می‌خواهم‌ که‌ عذرم‌ را در کوتاهی‌ خدمت‌ و قصور و تقصیر بپذیرد.
و ازملت‌ امیدوارم‌ که‌ عذرم‌ را در کوتاهی ها و قصور و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت‌ وتصمیم‌ اراده‌ به‌ پیش‌ روند ...

اینجانب‌ به‌ همه‌ نسلهای‌ حاضر و آینده‌ وصیت‌ می‌کنم‌ که‌ اگر بخواهید اسلام‌ وحکومت‌ الله برقرار باشد و دست‌ استعمار و استثمارگرانِ خارج‌ و داخل‌ از کشورتان‌قطع‌ شود، این‌ انگیزه‌ الهی‌ را که‌ خداوند تعالی‌ در قرآن‌ کریم‌ بر آن‌ سفارش‌فرموده‌ است‌ از دست‌ ندهید؛ و در مقابل‌ این‌ انگیزه‌ که‌ رمز پیروزی‌ و بقای‌ آن‌است‌، فراموشی‌ هدف‌ و تفرقه‌ و اختلاف‌ است‌. بی‌جهت‌ نیست‌ که‌ بوقهای‌ تبلیغاتی‌در سراسر جهان‌ و ولیده‌های‌ بومی‌ آنان‌ تمام‌ توان‌ خود را صرف‌ شایعه‌ها ودروغهای‌ تفرقه‌افکن‌ نموده‌اند و میلیاردها دلار برای‌ آن‌ صرف‌ می‌کنند. بی‌انگیزه‌ نیست‌ سفرهای‌ دائمی‌ مخالفان‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ منطقه‌. و مع‌الاسف‌ دربین‌ آنان‌ از سردمداران‌ و حکومتهای‌ بعض‌ کشورهای‌ اسلامی‌، که‌ جز به‌ منافع‌شخص‌ خود فکر نمی‌کنند و چشم‌ و گوش‌ بسته‌ تسلیم‌ امریکا هستند دیده‌ می‌شود؛ وبعض‌ از روحانی‌ نماها نیز به‌ آنان‌ ملحقند.

امروز و در آتیه‌ نیز آنچه‌برای‌ ملت‌ ایران‌ ومسلمانان‌ جهان‌ باید مطرح‌ باشد و اهمیت‌ آن‌ را در نظر گیرند،خنثی‌ کردن‌ تبلیغات‌ تفرقه‌ افکنِ خانه‌ برانداز است‌. توصیه‌ اینجانب‌ به‌مسلمین‌ و خصوص‌ ایرانیان‌ بویژه‌ در عصر حاضر، آن‌ است‌ که‌ در مقابل‌ این‌توطئه‌ها عکس‌ العمل‌ نشان‌ داده‌ و به‌ انسجام‌ و وحدت‌ خود، به‌ هر راه‌ ممکن‌افزایش‌ دهند و کفار و منافقان‌ را مأیوس‌ نمایند.

اینجانب‌ توصیه‌ می‌کنم‌ که‌ قبل‌ از مطالعه‌ وضعیت‌ کنونی‌ جهان‌ و مقایسه‌ بین‌انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ با سایر انقلابات‌ ، به‌ اشکالتراشی‌ و انتقاد کوبنده‌ و فحاشی‌ برنخیزید؛ و به‌ حال‌ این‌اسلام‌ غریب‌ که‌ پس‌ از صدها سال‌ ستمگری‌ قلدرها و جهل‌ توده‌ها امروز طفلی‌تازه‌پا و ولیده‌ای‌ است‌ محفوف‌ به‌ دشمنهای‌ خارج‌ و داخل‌، رحم‌ کنید. و شمااشکالتراشان‌ به‌ فکر بنشینید که‌ آیا بهتر نیست‌ به‌ جای‌ سرکوبی‌ به‌ اصلاح‌ وکمک‌ بکوشید؛ و به‌ جای‌ طرفداری‌ از منافقان‌ و ستمگران‌ و سرمایه‌داران‌ ومحتکران‌ بی‌انصاف‌ از خدا بیخبر، طرفدار مظلومان‌ و ستمدیدگان‌ و محرومان‌ باشید؛و به‌ جای‌ گروههای‌ آشوبگر و تروریستهای‌ مفسد و طرفداری‌ غیرمستقیم‌ از آنان‌،توجهی‌ به‌ ترور شدگان‌ از روحانیون‌ مظلوم‌ تا خدمتگزاران‌ متعهد مظلوم‌ داشته‌باشید؟

اینجانب‌ هیچ‌ گاه‌ نگفته‌ و نمی‌گویم‌ که‌ امروز در این‌ جمهوری‌به‌ اسلام‌ بزرگ‌ با همه‌ ابعادش‌ عمل‌ می‌شود و اشخاصی‌ از روی‌ جهالت‌ و عقده‌ وبی‌انضباطی‌ برخلاف‌ مقررات‌ اسلام‌ عمل‌ نمی‌کنند؛ لکن‌ عرض‌ می‌کنم‌ که‌ قوه‌مقننه‌ و قضاییه‌ و اجراییه‌ با زحمات‌ جانفرسا کوشش‌ در اسلامی‌ کردن‌ این‌ کشورمی‌کنند و ملتِ دهها میلیونی‌ نیز طرفدار و مددکار آنان‌ هستند؛ و اگر این‌ اقلیت‌اشکالتراش‌ و کارشکن‌ به‌ کمک‌ بشتابند، تحقق‌ این‌ آمال‌ آسانتر و سریعتر خواهدبود. و اگر خدای‌ نخواسته‌ اینان‌ به‌ خود نیایند، چون‌ توده‌ میلیونی‌ بیدار شده‌و متوجه‌ مسائل‌ است‌ و در صحنه‌ حاضر است‌، آمال‌ انسانی‌ ـ اسلامی‌ به‌ خواست‌خداوند متعال‌ جامه‌ عمل‌ به‌ طور چشمگیر خواهد پوشید و کجروان‌ و اشکالتراشان‌ درمقابل‌ این‌ سیل‌ خروشان‌ نخواهند توانست‌ مقاومت‌ کنند.

 اینجانب‌ در اینجا یک‌ وصیت‌ به‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ انگیزه‌ مختلف‌ با جمهوری‌ اسلامی‌ مخالفت‌ می‌کنند و به‌ جوانان‌، چه‌ دختران‌ و چه‌ پسرانی‌ که‌ موردبهره‌برداری‌ منافقان‌ و منحرفان‌ فرصت‌ طلب‌ و سودجو واقع‌ شده‌اند می‌نمایم‌، که‌بیطرفانه‌ و با فکر آزاد به‌ قضاوت‌ بنشینید و تبلیغات‌ آنان‌ که‌ می‌خواهندجمهوری‌ اسلامی‌ ساقط‌ شود و کیفیت‌ عمل‌ آنان‌ و رفتارشان‌ با توده‌های‌ محروم‌ وگروهها و دولتهایی‌ که‌ از آنان‌ پشتیبانی‌ کرده‌ و می‌کنند و گروهها و اشخاصی‌ که‌در داخل‌ به‌ آنان‌ پیوسته‌ و از آنان‌ پشتیبانی‌ می‌کنند و اخلاق‌ و رفتارشان‌ دربین‌ خود و هوادارانشان‌ و تغییر موضعهایشان‌ در پیشامدهای‌ مختلف‌ را، با دقت‌ وبدون‌ هوای‌ نفس‌ بررسی‌ کنید، و مطالعه‌ کنید حالات‌ آنان‌ که‌ در این‌ جمهوری‌اسلامی‌ به‌ دست‌ منافقان‌ و منحرفان‌ شهید شدند، و ارزیابی‌ کنید بین‌ آنان‌ ودشمنانشان‌؛ نوارهای‌ این‌ شهیدان‌ تا حدی‌ در دست‌ و نوارهای‌ مخالفان‌ شاید دردست‌ شماها باشد، ببینید کدام‌ دسته‌ طرفدار محرومان‌ و مظلومان‌ جامعه‌هستند.

و از جوانان‌، دختران‌ و پسران‌، می‌خواهم‌ که‌ استقلال‌ و آزادی‌ و ارزشهای‌انسانی‌ را، ولو با تحمل‌ زحمت‌ و رنج‌، فدای‌ تجملات‌ و عشرتها و بی‌ بند و باریهاو حضور در مراکز فحشا که‌ از طرف‌ غرب‌ و عمال‌ بی‌وطن‌ به‌ شما عرضه‌ می‌شودنکنند؛ که‌ آنان‌ چنانچه‌ تجربه‌ نشان‌ داده‌ جز تباهی‌ شما و اغفالتان‌ از سرنوشت‌کشورتان‌ و چاپیدن‌ ذخائر شما و به‌ بند استعمار و ننگ‌ وابستگی‌ کشیدنتان‌ ومصرفی‌ نمودن‌ ملت‌ و کشورتان‌ به‌ چیز دیگر فکر نمی‌کنندبرادران‌! شما این‌ اوراق‌ را قبل‌ از مرگ‌ من‌ نمی‌خوانید. ممکن‌است‌ پس‌ از من‌ بخوانید در آن‌ وقت‌ من‌ نزد شما نیستم‌ که‌ بخواهم‌ به‌ نفع‌ خودو جلب‌ نظرتان‌ برای‌ کسب‌ مقام‌ و قدرتی‌ با قلبهای‌ جوان‌ شما بازی‌ کنم‌. من‌برای‌ آنکه‌ شما جوانان‌ شایسته‌ای‌ هستید علاقه‌ دارم‌ که‌ جوانی‌ خود را در راه‌خداوند و اسلام‌ عزیز و جمهوری‌ اسلامی‌ صرف‌ کنید تا سعادت‌ هر دو جهان‌ رادریابید. و از خداوند غفور می‌خواهم‌ که‌ شما را به‌ راه‌ مستقیم‌ انسانیت‌ هدایت‌کند و از گذشته‌ ما و شما با رحمت‌ واسعه‌ خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها ازخداوند همین‌ را بخواهید، که‌ او هادی‌ و رحمان‌ است‌.

امام درادامه ی  این وصیت نامه ، همه ی قشرهای مردم و مسئولین و حتی مخالفین و دشمنان رو نصیحت کرده اند که البته متن کامل این وصیت نامه رو می تونید در این سایت بخونید:

http://vu.hadith.ac.ir/forum/default.aspx?g=posts&t=975

/ 27 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عمو

_ الو!! بفرماييد؟! اصغر آقا شمائيد؟ محمد خونه نيست...ولي بخدا شب و روز به فكر بدهي شماست _ خانم محترم تو چرا به فكر بدهيتون نيستي؟ مگه شريك زندگي محمد نيستي ؟ يا دوسش نداري؟ من آخه چيكار ميتونم بكنم؟ تو فقط كافيه.... : : : دوست خوبم سلام اومدم رسما دعوتت كنم بياي و داستان خيانت به خاطر علاقه زياد را بخوني میتونی یک لحظه خودتو جای شخصیتهای داستان بزاری؟ و بعد نظر بدی؟ منتظر حضور گرمت هستم عمو >>>>>>خواندن اين داستان براي افراد زير16 سال توصيه نمي شود<<<<<<

نازنين

_________♥________0 _000000___00000___* 00000000♥0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ________0________* ________*__000000___00000 _______*__00000000♥0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 ______*______00000000000 _______*________00000 ________*_________0 _________*________* _________*_______* __________*______* سلام خوبی؟ *ولنتاین مبارک* با ولنتایــــــــــــــــن به روزم منتظر حظورتم

عاشق

سلام دوست عزیز وطلب جدیدتون خیلی عالی بود، امام خمینی (ره)معلم همه ی ما و یکی از بهترین الگو های معاصر ماست. از لطف شما هم ممنونم التماس دعا یا حق

م . ح

سلام احوال شما؟ زندگی امام برای ما درس است اگر می شود از زندگی اش هم بگو

گل يخ

آلبر كامو ميگه : .... اگر همين حالا كسي از من درخواست كنه كه كتابي بزرگ در مورد وظيفه و اخلاق بنويسم " كتابي مي نوشتم در صد صفحه ...... نود و نه صفحه ي آن را سفيد مي گذاشتم و در صفحه ي آخر آن مي نوشتم : " انسان تنها يك وظيفه دارد و بس ..... **عشق ورزيدن**..... ****روز مهرورزي مبارك*****

shima

merci leila joon be page man sar zadi

امیرحسین

بسم الرب الرضا سلام بياييم درست دعا كنيم من با موضوع چگونه دعا كنيم راههاي عجابت دعا و.......به روز شدم خوشحال مي شوم كه سري بزنيد و استفاده كنيد التماس دعا هم از شما دوست عزيز دارم يا علي

هاشمی

بسیار عالی بود