اشک

ashk

کاش دوستی ها مثل رابطه دست و چشم بود.

 وقتی دستت زخم می شه چشمت گریه میکنه

و وقتی چشمت گریه می کنه دستت اشکشو پاک می کنه

 

/ 1 نظر / 5 بازدید