درخت سیب

تو   رو  از خاطرم  برده  تب  تلخ  فراموشی          دارم خو میکنم با این فراموشی و خاموشی                                           چرا  چشم دلم  کوره  عصای ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 50 بازدید
بهمن 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
9 پست
شعر
16 پست
خطای_دید
1 پست
طنز
2 پست
چشم_زخم
1 پست
نوروز
1 پست
خواص_اشک
1 پست
موبایل
1 پست