جهت یابی بدون کمک قطب نما
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۳  

جهت یابی به کمک ساعت مچی !


از ساعت معمولی می توان به طور تقریب برای تعیین شمال حقیقی استفاده کرد. در نیمکره شمالی عقربه ساعت شمار سمت خورشید قرار می گیرد که در این موقع نیمساز زاویه بین عقربه ساعت شمار و ساعت 12 معرف امتداد شمال و جنوب خواهد بود. البته این طریق در مورد وقت های محلی صدق می کند و در مورد وقتهای غیر محلی بهترین گزینه، تنظیم ساعت به وقت محلی است.
اگر در تعیین شمال مردد شدید به خاطر بیاورید که خورشید قبل از ظهر در سمت مشرق و هنگام عصر در سمت مغرب قرار می گیرد.


در نیمکره جنوبی روش کمی تفاوت دارد، بدین ترتیب که ابتدا ساعت 12 را به سمت خورشید گرفته و نیمساز زاویه بین ساعت 12 و عقربه ساعت شمار را رسم کنید. این نیمساز امتداد شمال- جنوب را نشان خواهد داد

 

جهت یابی توسط خمیدگی درختان

تنه تک درخت ها معمولا به شکل مشخصی به طرف شرق انحنا پیدا می کنند. حتی جهت رویش خزه ها روی تنه درخت ها هم به ما کمک می کند : معمولا خزه ها  روی قسمت های مرطوب تر تنه درخت بیشتر می رویند پس هر طرف که خزه بیشتری داشته باشد طرف غرب است.

 

 

 جهت یابی با هلال ماه در شب

اگر دقت کرده باشید در هنگامی که هلال ماه در اسمان دیده میشود با وصل کردن دو سر هلال ماه به هم و امتداد ان به طرف پایین می توان حرف p و یا q ‌انگلیسی را ساخت . اگر حرف p ‌ساخته شود ، حلال ماه به طرف غرب است و اگر حرف q ساخته شود هلال ماه به طرف شرق است .

 

 

جهت یابی با آهن ربا

 اگر اهن ربایی که قطب شمال و جنوب ان معلوم است را از وسط با یک نخ اویزان کنیم قطب s ان به طرف شمال می ایستد

 

جهت یابی توسط تنه بریده شده درخت

هرگاه تنه بریده شده درختی پیدا شد روی درخت دوایری مشاهده می شود جایی که دایره ها به هم نزدیک شده اند شمال است.

 

 جهت یابی  توسط لانه مورچه  !

آن قسمتی از خاک لانه مورچه که ریخته شده شمال است.

جهت یابی  توسط دیوار

آن طرف از دیوار که ریختگی دارد رو به شمال است اگر هر دو طرف دیوار ریختگی داشت آن طرف از دیوار که خاک مرطوب تری دارد سمت شمال است.

 

جهت یابی  توسط برف کوهستان

 قسمتی ازدامنه کوهستان که برف آن آب شده رو به جنوب است

 

جهت یابی  توسط پوست درختان

پوست آن طرف از تنه درختان که زخیم تر است رو به شمال است.

جهت یابی  توسط برگ درختان

 برگ آن طرف از درخت که سبزتر است رو به شمال است


 
 
 
 

بهترین کدها و بهترین دانلودها در مینوس